Gabinet Pomocy psychologicznej i psychoterapii

certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Psychoterapia poznawczo-behawioralna* indywidualna 
krótko i długoterminowa dorosłych i młodzieży pow. 16 r. ż.

 
 •  Konsultacje, porady psychologiczne
 •  Diagnoza inteligencji, osobowości, procesów poznawczych
 •  Treningi relaksacji; biofeedback
 •  Wyjazdowo prowadzenie szkoleń i treningów grupowych i indywidualnych z zakresu relaksacji, 
  autoprezentacji, asertywności, twórczego rozwiązywania problemów i innych psychoterapii poznawczo - behawioralnej
 
Możliwe prowadzenie psychoterapii w języku angielskim
Czas trwania sesji terapeutycznej / konsultacji psychologicznej ok 55 min, 
Czas trwania badania psychologicznego uzależniony jest od specyfiki wybranego testu.
 
*Psychoterapia poznawczo-behawioralna- opracowana w latach 60 XX wieku 
przez Aarona T. Becka na Uniwersytecie  Pensylwania w USA.

Jest to metoda:

 • O udowodnionej naukowo skuteczności w leczeniu wielu zaburzeń, ceniona - zarówno przez lekarzy jak i psychoterapeutów.
 •  Ograniczona w czasie
 •  Zorientowana na teraźniejszość, na cel, na problem
 •  Usystematyzowana
 •  Sesje trwają 55 min
 • Oparta na podmiotowej współpracy pacjenta z terapeutą
 •  Psychoedukacyjna
 •  Zakłada, że możemy wywołać zmianę w odczuwanych emocjach, zachowaniu poprzez modyfikację
 • Treści poznawczych, które mają na nie wpływ. Pacjent przygląda się swoim myślom, 
  a dzięki technikom poznawczym i behawioralnym uczy zmieniać nieprzystosowawcze schematy, 
  przekonania będące przyczynami jego problemów na bardziej adekwatne, 
  dzięki czemu może nastąpić poprawa jego samopoczucia i funkcjonowania
 • http://www.2e2cd740-6510-4831-b9d4-fe0bda7ff99d-text.com/images/postbullets.png");"> Pacjent jest zachęcany do pracy również między sesjami
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me