Gabinet Pomocy psychologicznej i psychoterapii

certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Psychoterapia poznawczo -behawioralna

 

Żeby swobodnie się poruszać w rozległym temacie jakim jest niewatpliwie psychoterapia i przybliżyć wymieniony wyżej nurt poznawczo-behawioralny zacznijmy nasze rozważanie od tego czym w ogóle jest psychoterapia jako taka?.

 

Samo słowo “psychoterapia” pochodzi od “stgr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć.”

Pod słowem psychoterapia kryją się więc specjalistyczne metody leczenia ukierunkowane  na pomoc  osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Istnieją różne szkoły, podejścia w psychoterapii m.in  podejście  behawioralno-poznawcze, psychodynamiczne, humanistyczno-egzystencjalne, systemowe.

 

W tym artykule chciałam przbliżyć założenia terapii o udowodnionej naukowo skutecznosci: psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Terapia ta została opracowana w latach 60 XX wieku przez Aarona T. Becka na Uniwersytecie  Pensylwania w USA.

Ważną cechą terapii poznawczo-behawioralnej jest jej skuteczność, która została udowodniona badaniami naukowymi, oraz to że jest stale udoskonalana.

Jest cenioną metodą- zarówno przez lekarzy jak i psychoterapeutów. W wielu krajach (m.in Wielkiej Brytanii )jest promowana przez system opieki zdrowotnej, refundowana.

Metodę tą cechuje ograniczenie w czasie co jest ważne dla pacjentów, jest też ona usystematyzowana, zorientowana na teraźniejszość. Ustalane są konkretne cele nad którymi chce pracować pacjent.

W dużej mierze oparta jest na psychoedukacji -pacjent uczy się rozumieć co się z nim dzieje w oparciu o konkretny model, jest edukowany na temat objawów, uczony pracy z nimi, rozumienia problemu.

W nurcie poznawczo-behawioralnym pacjent współpracuje z terapeutą, jest też zachęcany do pracy między sesjami.

 

Terapia poznawczo behawioralna zakłada, że możemy wywołać zmianę w odczuwanych emocjach i zachowaniu poprzez modyfikację

treści poznawczych, które mają na nie wpływ. Pacjent przygląda się swoim myślom, a dzięki technikom poznawczym i behawioralnym uczy się zmieniać nieprzystosowawcze schematy, przekonania będące przyczynami jego problemów, na bardziej adekwatne, dzięki czemu może nastąpić poprawa jego samopoczucia i funkcjonowania.

 

Sposób w jaki postrzegamy sytuacje (nasze myśli) wpływa na emocje oraz na zachowanie, fizjologię. Wyobraźmy sobie sytuacje, w której mamy zabrać głos podczas zebrania w pracy, jeśli będziemy myśleć „Będę wreszcie mógł/mogła się wypowiedzieć, wnieść coś od siebie, ludzie są ciekawi moich pomysłów, nie mogę się doczekać” poczujemy się zadowoleni, pozytywnie podekscytowani, zmotywowani, prawdopodobnie łatwo nam przyjdzie wypowiedzenie swojej opinii, swobodnie poprowadzimy rozmowę.  

Jeśli zaś pomyślimy „Nikt nie będzie chciał mnie słuchać, na pewno zauważą moje zdenerwowanie,  że się czerwienie” będziemy czuć napięcie, lęk.  Ta sama sytuacja a inny sposób myślenia powoduje inne emocje i zachowanie.

 

Terapię poznawczo -behawioralną cechuje otwartość na włączanie coraz to nowych technik o ile ich skuteczność została zweryfikowana empirycznie. Model jest cały czas rozwijany, po “pierwszej fali”  zorientowanej behawioralnie, nastąpiła druga poznawcza, a obecnie “trzecia fala” psychoterapii poznawczo –behawioralej. Dialektyczna terapia behawioralna Linehan osób z zaburzeniami z pogranicza; Terapia oparta na uważności Teasdale, Segal; Terapia zorientowana na schematy Young (stosowana w leczeniu zaburzeń osobowości, u osób z długą historią problemów powstałą w dzieciństwie lub wczesnej dorosłości), Terapia oparta na akceptacji I zaangażowaniu Hayes.

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczną formą leczenia wielu zaburzeń psychicznych, depresji , zaburzeń lękowych,  zaburzeń osobowości i schizofrenii.

 

Na świecie działają towarzystwa skupiające terapeutów poznawczo-behawioralnych, np. w Polsce PTTPB (Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-behawioralne), bedące akredytowanym  członkiem EABCT (European  Associaionfor Behavioral and Cognitive Therapies)- zrzeszającej terapetów z 29 krajów.

 

 

Autor: Karina Bogucka

 

Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me